معاون
معاون مدیر امور دانشجویی
آقای مجید کاظمی 
کارشناسی مدیریت اسناد و مدارک
شماره تماس:‌84064310

تاریخ به روز رسانی:
1402/05/29
تعداد بازدید:
5303