معرفی

 ضمن آرزوی توفیق برای شما دانشجویان عزیز

      این کمیسیون وضعیت دانشجویانی را که جریان تحصیل آنان به خاطر علل غیرارادی با مشکل مواجه گردیده و همچنین دانشجویان اخراجی و یا درحال اخراج و دانشجویانی که بنا به دلایلی غیبت موجه دارند و مشکل آنان با مقررات و آئین‌نامه‌های آموزشی موجود قابل حل نمی‌باشد و یا درخواست انتقال به دانشگاه دیگر و نیز اخذ مرخصی بدون احتساب سنوات دارند را مورد بررسی قرار می‌دهد. ضمناً کمیسیون بررسی موارد خاص دارای آئین نامه اجرایی در 7 ماده و 5 تبصره می‌باشد.

 تذکر مهم:

کاربرگ‏های کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه بدون مهر و امضاء کارشناس فاقد اعتبار می‏باشد.

 کارشناس مسئول کمیسیون بررسی موارد خاص : خانم موحدمنش

تلفن همراه: 09302293049 (روزهای شنبه و یکشنبه)

تلفن تماس: 84064320 (روزهای دوشنبه و سه شنبه) 
 
تاریخ به روز رسانی:
1401/04/06
تعداد بازدید:
13532