دانشجويان گرامي از تاريخ 97/2/15 ارسال كليه درخواست هاي خوابگاه ها، تغذيه و رفاه از طريق پست الكترونيكي studentreq@kntu.ac.ir امكانپذير است
دانشجويان گرامي از تاريخ 97/2/15 ارسال كليه درخواست هاي خوابگاه ها، تغذيه و رفاه از طريق پست الكترونيكي studentreq@kntu.ac.ir امكانپذير است
تاریخ:
1397/02/18
تعداد بازدید:
472
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.