دبيرخانه شورا

دبير خانه شوراي انضباطي

انجام امور اجرايي دبيرخانه، بر عهده دبير شوراي انضباطي دانشجويان دانشگاه مي باشد كه علاوه بر تهيه مدارك و مستندات و بررسي و تكميل گزارش هاي واصله در خصوص تخلفات دانشجويان جهت طرح در جلسات شورا بدون داشتن حق رآي، بر اساس سوابق و پرونده هاي موجود دانشجويي، اقدام مي نمايد.

تاریخ به روز رسانی:
1392/10/23
تعداد بازدید:
5986
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.