1400/09/28
بازدید رییس صندوق رفاه دانشجویان با همراهی سرپرست دانشگاه و معاون فرهنگی و دانشجویی از سراهای دانشجویی و سلف
بازدید رییس صندوق رفاه دانشجویان دکتر گنجی و هیأت همراه با همراهی سرپرست دانشگاه و معاون فرهنگی و دانشجویی از سراهای دانشجویی اندیشه، کرامت، احسان و سلف دانشکده مهندسی برق 
تعداد بازدید:
157
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.