اطلاعیه ثبت نام وام دانشجویی نیمسال اول 01-1400

دانشجویان گرامی جهت ثبت نام وام دانشجویی مدارک به آدرس ایمیل دانشکده ها ارسال گردد و ثبت درخواست به پورتال دانشجویی به آدرس https:// bp.SWF.irانجام شود.

-  سرکار خانم دوشابی امور دانشجویی پردیس مکانیک ،مواد و صنایع ، شماره تلفن 84063416

r_dooshabi@alborz.kntu.ac.ir

-    سرکار خانم مهران امور دانشجویی پردیس عمران و نقشه برداری، شماره تلفن دانشکده  88201430 الی 35   داخلی 166 و شماره همراه 09222599651

Mehran446@gmail.com

-  جناب آقای آب نیکی امور دانشجویی پردیس هوافضا و ریاضی (روزهای یکشنبه و سه شنبه)، شماره تلفن 73064320

-   جناب آقای آب نیکی پردیس برق و کامپیوترو علوم(شنبه ،دوشنبه و چهارشنبه)،شماره تلفن84062221

aminabniki@alborz.kntu.ac.ir

                                                                                اداره رفاه و پشتیبانی امور دانشجویی

Review:
132
Date:
1400/08/08
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.