قابل توجه دانشجويان دوره دكتراي روزانه متقاضي وام دكتري سه ماهه بهار و تابستان 98(توسعه و تعاون و صندوق رفاه دانشجويان)و متقاضيان وام عتبات

قابل توجه دانشجويان دوره دكتراي روزانه متقاضي وام دكتري سه ماهه بهار و تابستان 98(توسعه و تعاون و صندوق رفاه دانشجويان)و متقاضيان وام عتبات:📚📍📜📌

👈1- مهلت ثبت نام وام دكتري (توسعه و تعاون و صندوق رفاه ) و عتبات از تاريخ 98/3/8لي98/3/25  مي باشد.

👈2-جهت وام تحصيلي ويژه دكتري (صندوق رفاه)،ضامن مي بايستي كارمند رسمي يا بازنشسته دولت باشد.(سند تعهد محضري +كپي فيش حقوقي + كپي حكم كارگزيني) نامه كسر از حقوق فقط براي ضامن بازنشسته ضرورت دارد.

👈3- وام تحصيلي ويژه دكتري: دانشجوياني كه از طريق بانك توسعه و تعاون اقدام به تشكيل پرونده يا دريافت وام نموده‌اند تنها مي‌توانند از طريق بانك توسعه و تعاون اقدام به دريافت وام نمايند. همچنين ورودي‌هاي سال تحصيلي 97-96 كه قبلا به بانك توسعه و تعاون معرفي شده‌اند و از تسهيلات استفاده كرده‌اند تنها مي‌توانند از وام بانك توسعه و تعاون استفاده نمايند. ساير دانشجويان روزانه دكتري از جمله دانشجويان جديدالورود مي‌توانند از وام تحصيلي ويژه دكتري صندوق رفاه دانشجويان با رعايت شرايط و ضوابط استفاده نمايند.

👈4-تكميل فرم 1 و 2 براي دانشجوياني كه اولين بار است از اين وام استفاده مي كنند الزامي است.دانشجوياني كه قبلا اين وام را دريافت نموده اند با توجه به نوع وام خود(صندوق رفاهي يا توسعه و تعاون) فرم شماره 2 مربوطه را تكميل نموده و به امور دانشجويي دانشكده خود تحويل نمايند.

👈5- تكميل فرم وام عتبات + كپي تمام صفحات گذر نامه ( مهر خروج از كشور داشته باشد)+كپي فيش واريزي +سند تعهد محضري + نامه ستاد عتبات عاليات دانشگاهيان الزامي مي باشد.

🔶🔶مدارك لازم جهت اسكن و الصاق در پرونده‌ي دانشجويان متقاضي هريك از وام‌ها، در سايت اداره رفاه دانشجويي به آدرسswf.kntu.ac.ir قسمت فرمها قرار گرفته است. همچنين براي آگاهي از اطلاعات بيشتر به سايت معاونت دانشجويي دانشگاه قسمت رفاه دانشجويان مراجعه نماييد.

                                                                           اداره رفاه دانشجويي

Review:
1205
Date:
1398/03/08
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.