مدير
 
مدير تربيت بدني: دكتر شعله خداداد
دكتري مديريت ورزشي
تلفن : 22850275 - 84064320
برنامه حضور در دفتر: جهت هماهنگي و اطلاع از حضور مدير تربيت بدني  با شماره تلفن دفتر تماس حاصل فرماييد.
تاریخ به روز رسانی:
1397/07/16
تعداد بازدید:
1498
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.