آئين نامه اجرائي

آيين نامه اجرايي كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاهها و موسسات آموزش عالي

(بخشنامه شماره2/28588 مورخ1374/12/19 دفتر وزارتي،وزارت علوم، تحقيقات و فناوري)

كميسيون بررسي موارد خاص كه از اين پس به لحاظ اختصار كميسيون ناميده مي شود در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي تشكيل مي گردد تا با رعايت مفاد اين آيين نامه فقط به وضعيت تحصيلي دانشجوياني كه مورد خاص تشخصيص داده مي شوند رسيدگي و راي نهايي را صادر نمايد.

تاریخ به روز رسانی:
1396/02/26
تعداد بازدید:
10166
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.