دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
شعار سال معاونت دانشجویی: تدبیر سازنده در امور، تعامل مثبت مسئولین و دانشجویان، تحول مؤثر در نظام خدمت رسانی
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد