دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
خبر
اختتاميه اولين دوره مسابقات فوتسال دانشجويان پسر
 
اختتاميه اولين دوره مسابقات فوتسال دانشجويان پسر دانشگاه در تاريخ 95/12/19 در سالن ورزش پرديس شهيد رضايي نژاد برگزار خواهد .
 
معاونت فرهنگي و دانشجويي
16
زمان برگزاري 95/12/19
اختتاميه اولين دوره مسابقات فوتسال دانشجويان پسر
1395/12/02
پایان
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد