دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
خبر
گلگشت دانشجويان
گلگشت به روستاي سپهسالار روز جمعه مورخ 95/8/14 با حضور 42 نفر از دانشجويان راس ساعت 7/35 از درب پرديس علوم آغاز گرديد و پس از رسيدن به روستاي زيباي سپهسالار بعد از پياده روي ساعت 12 در كنار آبشار دل انگيز و زيبا براي صرف ناهار و استراحت اتراق نموده و ساعت 16 اتوبوس ها براي بازگشت به سمت تهران حركت كردند. 
 راهنماي برنامه : آقاي كتابي
سرپرست : آقاي زهره ونديان
6
گلگشت دانشجويان
گلگشت دانشجويان
1395/11/27
پایان
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد