دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
خبر
قابل توجه كليه دانشجويان روزانه،نوبت دوم و دكتراي متقاضي وام

قابل توجه كليه دانشجويان روزانه، نوبت دوم و دكتري متقاضي وام

مهلت ثبت نام وامهاي دانشجويي جهت نيمسال بهمن 96-95 تا تاريخ 95/11/09 تمديد گرديد.

متقاضيان محترم مي توانند با ارائه مدارك به صورت حضوري در امور دانشجويي دانشكده خود ثبت نام

وسپس درخواست الكترونيكي خود را در سايت bp.swf.ir  ثبت نمايند


85
تمديد مهلت ثبت نام وام هاي دانشجويي نيمسال بهمن تا تاريخ 95/11/9
قابل توجه كليه دانشجويان روزانه،نوبت دوم و دكتراي متقاضي وام
1395/11/02
پایان
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد