دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
خبر
قابل توجه كليه دانشجويان روزانه و نوبت دوم كليه مقاطع

قابل توجه كليه دانشجويان روزانه و نوبت دوم كليه مقاطع  كه متقاضي وام در نيمسال دوم (بهمن )96-95 مي باشند:

با توجه به محدوديت اعتبارات ،اولويت با كساني است كه زودتر ثبت نام نمايند.

مهلت ثبت نام وامها از تاريخ 11/10/95 الي 29/10/95

*با توجه به محدوديت اعتبارات ،ثبت نام جهت وام به منزله واريز قطعي وام تلقي نمي گردد.

*واريز كليه وامها در پايان ترم انجام مي پذيرد.

*فرم سند تعهد محضري در قسمت فرمها، سمت راست سايت swf.kntu.ac.ir موجود مي باشد.

* ارائه اصل سند محضري + كپي آخرين فيش حقوقي ضامن+ كپي حكم كارگزيني ضامن به امور دانشجويي دانشكده الزامي مي باشد.ضامن مي بايستي رسمي،پيماني و بازنشسته دولت باشد. جواز كسب مورد تاييد نمي باشد.جهت ضامن بازنشسته ارائه گواهي كسر از حقوق الزامي مي باشد.

*جهت ثبت درخواست وام حتما بايد با مدارك مربوطه به صورت حضوري به امور دانشجويي دانشكده خود مراجعه و در ليست وام ثبت نام نماييد. سپس درخواست اينترنتي وام مورد نظر خود را در سايت bp.swf.ir  پورتال صندوق رفاه دانشجويي ثبت نماييد. به دانشجوياني كه مراجعه حضوري ننموده اند و فقط و فقط به صورت اينترنتي ثبت نام وام نموده اند هيچ گونه وامي تعلق نخواهد گرفت.

*وام ازدواج به دانشجويان نوبت دوم فرزندان شهيد و جانبازان بالاي 50درصد و آزادگان كه در حين تحصيل تاهل اختيار نمايند تعلق مي گيرد.(با مدارك مربوطه به سرپرست اداره رفاه ،خانم مركبي طبقه سوم سازمان مركزي مراجعه نماييد.)

*پرداخت همزمان وام تحصيلي و ويژه دكتري امكان پذير نمي باشد و دانشجويان روزانه دكتري غير بورسيه عزيز بايد يكي از اين دو وام را انتخاب و ثبت نام نمايند.(داشتن دو سند تعهد محضري الزامي است.)

*درج شماره دانشجويي بر روي سند تعهد محضري الزامي مي باشد.(كپي سند تعهد محضري را نزد خود نگه داريد)ضامن مي بايستي كارمند رسمي دولت با كپي آخرين حكم كارگزيني وكپي آخرين فيش حقوق ،يا بازنشسته با ارائه كسر از حقوق باشد)

* ارائه شماره حساب ده رقمي بانك تجارت به نام شخص دانشجو براي دانشجويان روزانه الزامي است.

*فتوكپي واضح برابر اصل سند تعهد محضري مقطع قبل( سه سال بيشتر نگذشته باشد.) با ضامن معتبر نيز قابل قبول است. (دانشجويان تحصيلات تكميلي)

*در صورت فراموشي كلمه عبور، عدم ورود به پورتال صندوق رفاه دانشجويي و بروز هر گونه مشكل ،مغايرت در پرونده پورتال دانشجويي خود با امور دانشجويي دانشكده خود تماس حاصل فرماييد.

*جهت وام ازدواج(ويژه دانشجويان روزانه و نوبت دوم با شرايط فوق) كپي صفحات اصلي عقدنامه و كپي شناسنامه دانشجو و همسر وي الزامي است.(يكسال ازتاريخ عقد بيشتر نبايد گذشته باشد)

*ارائه وام مسكن و وديعه مسكن (دانشجويان غيرخوابگاهي روزانه) با ارائه اجاره نامه مدت دار به نام شخص دانشجو، داراي كد رهگيري به سرپرست اداره رفاه سركارخانم مركبي امكان پذير مي باشد.

* وام ضروري جهت خريد لب تاپ ، تبلت ، ماشين حساب مهندسي ، وسايل كمك آموزشي فقط با فاكتور معتبر( داراي مهر و امضا) به نام شخص دانشجو امكان پذير است.

*ارائه وام ضروري پايان نامه به دانشجويان تحصيلات تكميلي با ارائه برگه انتخاب واحد با مهر و تاييد آموزش دانشكده مقدور مي باشد.

*كليپ آموزشي چگونگي نحوه درخواست وام در سايت اداره رفاه دانشجويي به آدرس swf.kntu.ac.ir موجود است.

                                                                                                                   اداره رفاه دانشجويي                                                                                               

105
متقاضي وام در نيمسال دوم (بهمن )96-95
قابل توجه كليه دانشجويان روزانه و نوبت دوم كليه مقاطع
1395/10/07
پایان
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد