دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
خبر
قابل توجه كليه دانشجويان دكترا روزانه غيربورسيه

قابل توجه متقاضيان وام ويژه دكتري روزانه غيربورسيه نيمسال دوم بهمن 96-95

مهلت ثبت نام:از 11/10/95 الي 29/10/95

شرايط  وام گيرندگان:

- اين وام منحصراً به كليه دانشجويان روزانه تمام وقت مقطع دكتري تخصصي ناپيوسته كه در دانشگاههاي دولتي شاغل به تحصيل مي باشند تعلق مي گيرد. 


 دانشجويان فاقد شرايط:  

- دريافت كنندگان پژوهانه و يا افرادي كه بدهي معوقه و يا جريمه دير كرد به صندوق رفاه دانشجويي دارند. 

-دانشجويان شاغل ، نوبت دوم ، بورسيه ، انتقالي و نيز دانشجويان پرديس بين الملل. 

-مربيان ، مستمري بگيران دستگاه ها و سازمان ها(اعم از دولتي يا خصوصي) 

-افراد تحت پوشش نهادهايي نظير بنياد ملي نخبگان ، صندوق حمايت از پژوهشگران و........  


نحوه و ميزان پرداخت: 

- مبلغ وام پس از طي مراحل بررسي و تأئيد به صورت مستقيم در وجه دانشجو پرداخت خواهد شد. (حساب بانك تجارت به نام شخص دانشجو)

- متقاضي وام ويژه دكتري مي بايد  دو ضامن ، طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري معرفي نمايد.

-  پرداخت وام به يكي از دو روش زير مي باشد. 

1 مبلغ 6،500،000 ريال به ازاي هر ماه براي تمام دانشجويان واجد شرايط  

2 مبلغ 7،500،000 ريال به ازاي هر ماه براي دانشجوياني كه علاوه بر احراز شرايط ، موضوع رساله آنها كاربردي و تقاضا محور باشد و يا مورد تأئيد موسسه متقاضي/كارفرما  و يا به تاييد شوراي پژوهشي دانشگاه محل تحصيل رسيده باشد. 


 نحوه باز پرداخت وام : 

- بهره مندان از اين وام ملزم مي باشند حسب وضعيت تحصيلي(فراغت ، انصراف،ترك و يا اخراج از تحصيل ) طبق مقررات صندوق نسبت به باز پرداخت و تسويه وام هاي دريافتي اقدام نمايند. 

- باز پرداخت وام ياد شده 60 ماهه و تاريخ شروع آن 9 ماه بعد از فارغ التحصيل (مدت خدمت سربازي براي فارغ التحصيلان مشمول اضافه مي گردد) و از طريق اقساط ماهانه خواهد بود كه در صورت عدم پرداخت به آن جريمه ديركرد تعلق خواهد گرفت.
- كارمزد وام 4 % خواهد بود.

مدارك مورد نياز:
دانشجويان لازم است پس از مطالعه دقيق دستور العمل وام ويژه دكتري و اطمينان از شرايط دريافت وام مي توانند نسبت به ثبت نام حضوري وام مذكور اقدام نمايند.
 
الف :ارائه سند تعهد محضري: ضامن مي بايستي كارمند رسمي( ارائه كپي آخرين فيش حقوقي و كپي آخرين حكم كارگزيني  يا بازنشسته دولت( با نامه كسر از حقوق) باشد.
تبصره 1 :دانشجويان مي توانند تعهدات دو ضامن را در يك سند تعهد محضري تنظيم نمايند.
تبصره 2 :سند تعهد محضري مقطع كارشناسي ارشد دانشجويان پس از ارائه حكم كارگزيني جديد و يا گواهي كسر از حقوق در صورت بازنشسته شدن قابل قبول مي باشد.(توجه : از زمان ثبت سند در مقطع كارشناسي ارشد نبايد بيشتر از 3 سال گذشته باشد)

ب: تكميل فرم 1 و 2 بسيار مهم( جهت نيمسال دوم بهمن 96-95 سه ماهه زمستان را علامت زده ، تكميل نموده و به امور دانشجويي دانشكده تحويل نماييد)

ج: فرم شماره 3

فرم شماره 3 جهت دانشجوياني است كه از وام ويژه دكتري نوع 2( با موضوع پايان نامه كاربردي محور) بهره مند مي گردند.

د: دانشجويان جهت ثبت نام وام ويژه دكتري بايد حضورا با مدارك فوق  به امور دانشجويي دانشكده مراجعه و نام خود را در ليست وام ويژه دكتري بنويسند.ثبت نام همزمان وام تحصيلي و ويژه دكتري امكان پذير نمي باشد.

 

اداره رفاه دانشجويي


                                          

84
متقاضيان وام نيمسال دوم بهمن 96-95
قابل توجه كليه دانشجويان دكترا روزانه غيربورسيه
1395/10/07
پایان
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد