دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
خبر
قابل توجه دانشجويان غيرايراني بورسيه
قابل توجه دانشجويان غيرايراني بورسيه

جهت دريافت دفترچه بيمه خدمات درماني تا تاريخ 24/9/95 با مدارك ذيل به سركار خانم مركبي،سرپرست اداره رفاه دانشجويي مراجعه فرماييد.

1-يك قطعه عكس سه در چهار

2-كپي پاسپورت

3- كپي صفحه تاريخ اقامت پاسپورت

 

اداره رفاه دانشجويي
31
مراجعه جهت دريافت دفترچه بيمه خدمات درماني
قابل توجه دانشجويان غيرايراني بورسيه
1395/09/20
پایان
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد