دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
 
معرفي

 ضمن آرزوي توفيق براي شما دانشجويان عزيز

      اين كميسيون وضعيت دانشجوياني را كه جريان تحصيل آنان به خاطر علل غيرارادي با مشكل مواجه گرديده و همچنين دانشجويان اخراجي و يا درحال اخراج و دانشجوياني كه بنا به دلايلي غيبت موجه دارند و مشكل آنان با مقررات و آئين‌نامه‌هاي آموزشي موجود قابل حل نمي‌باشد و يا درخواست انتقال به دانشگاه ديگر و نيز اخذ مرخصي بدون احتساب سنوات دارند را مورد بررسي قرار مي‌دهد. ضمناً كميسيون بررسي موارد خاص داراي آئين نامه اجرايي در 7 ماده و 5 تبصره مي‌باشد.

 

تذكر مهم:

كاربرگ‏هاي كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه بدون مهر و امضاء كارشناس فاقد اعتبار مي‏باشد.

 

كارشناس كميسيون : خانم نرگس السادات واصفي

تلفن تماس: 84064139

 

1392/10/18 تاریخ
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد