دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
 
مشاور معاون فرهنگي و دانشجويي
 
 
عليرضا اميرحاجلو
 مهندس عمران گرايش شهرسازي
تلفن: 84064321
برنامه حضور در دفتر: جهت هماهنگي و اطلاع از حضور مشاور معاون فرهنگي و دانشجويي با شماره تلفن دفتر تماس حاصل فرماييد.
1395/10/29 تاریخ
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد