دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
 
صورتجلسات شوراي صنفي

 
صورتجلسات مصوب شوراي صنفي با توجه به تاريخ برگزاري در اين قسمت درج مي گردد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1393/03/24 تاریخ
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد