معاونت دانشجویی دانشگاه
۱۳۹۷ سه شنبه ۴ ارديبهشت
K.N.Toosi university
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
   
 
 
 
كسب مدال طلا دركشتي
-
.
كسب مقام قهرماني دانشجويي

كسب مقام سومي دانشگاه در

مسابقات بدمينتون دانشجويان