معاونت دانشجویی دانشگاه
۱۳۹۴ يکشنبه ۱۲ مهر
K.N.Toosi university
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 

 

ارتباط مستقيم  با

معاون دانشجويي دانشگاه

جناب آقاي پروفسور خليلي
   
 
 
 
كسب مدال طلا دركشتي
-
.
كسب مقام قهرماني دانشجويي

كسب مقام سومي دانشگاه در

مسابقات بدمينتون دانشجويان
 

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی