دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
 
اداره تدارکات معاونت

 

مسئول تدارکات معاونت دانشجویی و فرهنگی

 

جناب آقای مجید کاظمی

 
 
 
 
1395/03/10 تاریخ
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد