گلگشت به آبشار هفت چشمه ويژه پسران دانشگاه برگزار گرديد
گلگشت به آبشار هفت چشمه ويژه پسران دانشگاه برگزار گرديد
گلگشت به آبشار هفت چشمه ويژه پسران دانشگاه برگزار گرديد
گلگشت به آبشار هفت چشمه ويژه پسران دانشگاه برگزار گرديد

برنامه گلگشت به مناسبت گراميداشت هفته خوابگاه ها روز جمعه مورخ 96/2/22 با حضور 46 نفر به سرپرستي آقايان تابنده(كارشناس تربيت بدني)، اميدي(كارشناس تربيت بدني) و سعيد كتابي(راهنما) برگزار گرديد. 
تاریخ:
1395/12/11
تعداد بازدید:
28
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.