اهم سياست ها و اهداف كلان معاونت فرهنگي و دانشجويي
اهم سياست ها و اهداف كلان معاونت فرهنگي و دانشجويي

معاونت فرهنگي و دانشجويي

اهم سياست ها و اهداف كلان

در راستاي تحقق شعار "تكريم، تحول و نشاط"

-          تدوين و اجراي برنامه توسعه در راستاي بين المللي سازي دانشگاه

-          تكريم دانشجويان با پاسخگويي مناسب و تعامل سازنده در راستاي تحول در امور

-          سوق دادن امكانات به سمت بخش هاي اولويت دار و ايجاد رقابت با محوريت عدالت در توزيع تسهيلات، با هدف درآمدزايي در بخش خدمات

-          پيشگيري از آسيب هاي دانشجويي در راستاي محوريت نشاط و سرزندگي

-          بهره برداري و به كارگيري سامانه الكترونيكي در كليه خدمات دانشجويي

-          تدوين و اجراي نظام نظارت و ارزيابي بهبود شاخص ها با هدف ايجاد تحول در روش ها

-          توجه ويژه به ورزش و تربيت بدني با تأكيد بر ورزش همگاني و قهرماني

-          اجراي مديريت مشاركتي در تصميم سازي و ارايه خدمات

-          ايجاد جو آرامش، نشاط، امنيت رواني و بهداشت براي دانشجويان

-          بهبود سطج كيفيت خدمات و تنوع بخشي در اين زمينه با بهره مندي از كالاي با كيفيت ايراني

-           

تاریخ:
1397/02/24
تعداد بازدید:
2
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.