قابل توجه دانشجويان روزانه و نوبت دوم كليه مقاطع متقاضي وام نيمسال اول 97-96

قابل توجه دانشجويان روزانه و نوبت دوم كليه مقاطع متقاضي وام نيمسال اول 97-96

دانشجويان متقاضي وام ميتوانند جهت ثبت نام ازتاريخ 96/7/1 الي96/7/30 به امور دانشجويي دانشكده خود مراجعه نمايند. جهت دريافت وام توجه به نكات ذيل ضروري مي باشد:

*با توجه به كمبود اعتبار تسهيلات دانشجويي،ثبت نام در ليست وام به منزله دريافت قطعي وام نمي باشد.

*دانشجويان ملزمند پس از ثبت نام حضوري در ليست امور دانشجويي دانشكده به صورت اينترنتي در پورتال صندوق رفاه دانشجويي به آدرسbp.swf.ir  درخواست وام دهند.

*ارائه سند تعهد محضري(ضامن، كارمند رسمي دولت با ارائه كپي فيش حقوقي و حكم كارگزيني، يا بازنشسته با گواهي كسر از حقوق) الزامي مي باشد.

*كپي برابر اصل سند تعهد محضري مقطع قبل (سه سال بيشتر نگذشته باشد) با ضامن معتبر نيز قابل قبول است. (دانشجويان تحصيلات تكميلي)

* به همراه داشتن شماره حساب ده رقمي بانك تجارت به نام شخص دانشجو جهت دانشجويان روزانه الزامي است. دانشجويان نوبت دوم نيازي به افتتاح حساب در بانك تجارت ندارند.

*اولويت با دانشجوياني است كه زودتر نسبت به تكميل مدارك و ثبت نام جهت تسهيلات دانشجويي اقدام نمايند.

* دانشجويان جديد الورود براي دريافت فرمهاي مربوطه به سايت اداره رفاه دانشجويي به آدرس swf.kntu.ac.ir مراجعه فرمايند.

*جهت وام ازدواج(ويژه دانشجويان روزانه) كپي صفحات اصلي عقدنامه و كپي شناسنامه دانشجو و همسر وي الزامي است.(يكسال ازتاريخ عقد بيشتر نبايد گذشته باشد)

*ارائه وام مسكن و وديعه مسكن (دانشجويان غيرخوابگاهي روزانه) با ارائه اجاره نامه رسمي مدت دار به نام شخص دانشجو، داراي كد رهگيري به سرپرست اداره رفاه سركارخانم مركبي امكان پذير مي باشد.

*ارائه وام ضروري پايان نامه به دانشجويان تحصيلات تكميلي با ارائه برگه انتخاب واحد با مهر و تاييد آموزش دانشكده مقدور مي باشد.

                                                                                                               اداره رفاه دانشجويي

Review:
672
Date:
1396/06/26
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.