اهداي جوايز اتاق برتر خوابگاهي به مناسبت هفته خوابگاه ها، با حضور معاون محترم دانشجويي و فرهنگي و مسوولين در مراسم افطار شنبه 97/3/5 - دانشكده برق
Review:
64
Date:
1397/03/07
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.