ارايه بسته افطار رايگان ‎، ارايه ميوه در وعده هاي سحر هر يك شب در ميان و ‎ به همت معاونت دانشجويي دانشگاه
 ارايه بسته افطار رايگان ‎، ارايه ميوه در وعده هاي سحر هر يك شب در ميان و ‎  به همت معاونت دانشجويي دانشگاه به دانشجويان خوابگاهي همراه با ارايه وعده هاي سحر و افطار گرم در خوابگاه هاي دانشگاه توسط اداره تغذيه دانشگاه
Review:
32
Date:
1397/02/30
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.