شروع مرحله دوم بازديد از سراهاي دانشجويي (خوابگاه ها)

به دنبال پايان يافتن مرحله اول بازديد از سراهاي دانشجويي، با بازديد از سراي دانشجويي دختران «حكمت» در روز دوشنبه 97/2/24 توسط معاون فرهنگي و دانشجويي و معاون مدير امور دانشجويي مرحله دوم بازديدها شروع شد. از اهم اهداف اين دوره از بازديدها، بررسي رفع نواقص و كمبودهاي احتمالي و ديدار با دانشجويان مي باشد.

Review:
19
Date:
1397/02/25
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.