بازديد از مركز طبخ دانشكده برق و كامپيوتر

بازديد از مركز طبخ دانشكده برق و كامپيوتر

معاون فرهنگي و دانشجويي و مدير امور دانشجويي دانشگاه طي بازديد سرزده از سلف سرويس دانشكده برق و كامپيوتر، وضعيت پرسنلي، تجهيزات و امكانات طبخ، توزيع و انتقال غذا را از نزديك مشاهده نموده و ميزان رضايت جامعه مخاطب را جويا شدند.

قابل ذكر است اخيراً سلف سرويس دانشكده برق و كامپيوتر به تجهيزات و امكانات طبخ صنعتي غذا مجهز شده و دور جديد فعاليت را آغاز نموده است. يادآور مي شود اين مركز وظيفه ارايه وعده ناهار در دانشكده هاي برق و كامپيوتر و علوم را به عهده داشته و علاوه بر اين وعده شام سراي دانشجويي (خوابگاه) دانشگاه را تهيه و توزيع مي نمايد.

Review:
40
Date:
1397/02/25
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.