معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي از واگذاري حدود 50 درصد از رستوران‌هاي اين دانشگاه به پيمانكاران خبر داد.

معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي از واگذاري حدود 50 درصد از رستوران‌هاي اين دانشگاه به پيمانكاران خبر داد.

به گزارش روابط عمومي؛ به نقل از ايسنا، دكتر عبدالمجيد خشنود، درباره برنامه‌هاي اين دانشگاه براي تحول وضعيت رستوران‌هاي دانشجويي، گفت: از سال 96 جهت تحول رستوران‌هاي دانشگاه و واگذاري بخشي از رستوران‌ها به پيمانكاران، برنامه‌ريزي هايي انجام شد و از ابتداي سال 97 اين برنامه به مرحله اجرا رسيد.

وي درباره اين تحولات گفت: در گذشته رستوران‌هاي دانشگاه توسط خود دانشگاه اداره مي‌شد و به هيچ پيمانكاري سپرده نشده بود. از آن جايي كه ما يك دانشگاه غير متمركز هستيم و دانشكده‌هايمان پراكنده‌اند و در جاهاي مختلفي رستوران داريم، برنامه‌اي را به صورت گام به گام تعريف كرديم كه طبق آن بخشي از رستوران‌ها را به پيمانكار بسپاريم و بخشي از رستوران‌ها توسط خود دانشگاه اداره شوند و همچنين از طرح صندوق رفاه و رستوران‌هاي مكمل نيز استفاده كنيم.

معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي درباره وضعيت فعلي رستوران‌هاي اين دانشگاه گفت: اكنون تقريبا 50 درصد رستوران‌هاي دانشگاه را به پيمانكار واگذار كرده‌ايم و 50 درصد در اختيار دانشگاه باقي مانده است.

خشنود درباره اهداف اجراي اين طرح، اظهاركرد: اين برنامه با هدف بهبود وضعيت تغذيه و ارائه خدمات بيشتر براي دانشجويان و همچنين ايجاد منوي آزاد براي دانشجويان، استادان و كاركنان انجام گرفته و اميدواريم كه نتايج اين تحول را بتوانيم در يك ماه آينده ارزيابي كنيم.

از سال آينده تعداد منوها افزايش مي‌يابد

وي درباره وضعيت منوي غذايي رستوران‌هاي دانشگاه توضيح داد: غذاي ظهر ما تك منويي و غذاي شام دو منويي است، اما با توجه به تغييري كه صورت گرفته، سال آينده برنامه افزايش منوها را نيز داريم. همچنين يك منوي آزاد نيز به غذاي رستوران‌هاي دانشكده‌ها اضافه مي‌شود، يعني از سال آينده در رستوران‌ها دو اتفاق مي‌افتد، اول آن كه غذاي آزاد اضافه مي‌شود و ديگر آن كه تعداد منوها نيز افزايش مي‌يابد.

معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي درباره برنج مصرفي در رستوران‌هاي دانشگاه، گفت: تا شهريور ماه سال 96 از برنج خارجي و ايراني به صورت تركيبي استفاده مي‌كرديم، اما از آن زمان تاكنون برنج مصرفي ما به طور كامل ايراني شد.

خشنود درباره وضعيت آشپزخانه‌هاي رستوران‌هاي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، گفت: تقريبا بيش از 50 درصد آشپزخانه‌هاي ما صنعتي شده و از سال 95 تا 96 تجهيزات و وسايلي براي آشپزخانه‌ها خريداري شده كه در بهبود كيفيت غذا بسيار موثر بوده است.

وي مشكلات مالي را مهم‌ترين چالش دانشگاه‌ها در حوزه تغذيه در سال 96 عنوان كرد و گفت: مشكلات مالي در حوزه تغذيه بسيار اثرگذار شد، اگرچه صنعتي‌سازي و مسائل اين چنيني خيلي كمك كرد كه كيفيت تغذيه بهبود يابد.

معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي با اشاره به محدوديت منابع مالي، تصريح كرد: بودجه‌اي كه به دانشگاه‌ها اختصاص مي‌يابد، همه نيازمندي‌ها از جمله مسائل خوابگاه‌ها را پوشش نمي‌دهد، البته صندوق رفاه نيز در اين زمينه كمك‌هايي به دانشگاه مي‌كند.

Review:
20
Date:
1397/02/22
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.