برگزاري كارگاه هاي ويژه دانشجويان خوابگاهي با موضوع روانشناختي

 

برگزاري كارگاه هاي ويژه دانشجويان خوابگاهي با موضوع روانشناختي به مناسبت هفته خوابگاه ها

خوابگاه حافظ   97/2/22 از ساعت 21-19

خوابگاه دانش 97/2/23 از ساعت 21-19

خوابگاه ايمان 97/2/26 از ساعت 21-19

خوابگاه احسان هفته گذشته برگزار گرديد.

گزارش تصويري اين كارگاه ها متعاقباً در سايت معاونت فرهنگي و دانشجويي قرار داده خواهد شد.

Review:
12
Date:
1397/02/22
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.