ديدار صميمي معاون فرهنگي و دانشجويي و هيات همراه با دانشجويان و خانواده هاي آنان در «سراي دانشجويي متأهلي شهرك فلسطين»

ديدار صميمي معاون فرهنگي و دانشجويي و هيات همراه با دانشجويان و خانواده هاي آنان در «سراي دانشجويي متأهلي شهرك فلسطين»

روز پنج شنبه مورخ 97/2/20 به مناسبت هفته سراهاي دانشجويي و درراستاي بازديدهاي دوره اي دكتر خوشنود، مهندس اميرحاجلو، آقاي لبافي و خانم عباس پور در قالب هياتي در جمع دانشجويان و خانواده هاي آنان حاضر شدند و پاي صحبت هاي ايشان نشستند. در اين ديدار دانشجويان ضمن تشكر و قدرداني از ساماندهي اين سراي متاهلي مشكلات و نواقص موجود را برشمردند و پيشنهادات خود را مطرح كردند. لازم به ذكر است در فاز اول ساماندهي اين سراي متاهلي 12 واحد به بهره برداري رسيده است.

 

Review:
20
Date:
1397/02/22
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.