پايان مرحله اول بازديد از سراهاي دانشجويي دانشگاه( مصادف با هفته سراهاي دانشجويي)

معاون فرهنگي و دانشجويي با همراهي سرپرست اموردانشجويي، رييس اداره خوابگاه ها و كارشناس مسئول اين اداره، دوشنبه شب از سراي دانشجويي پسرانه ايمان (رسالت) بازديد نمودند و از نزديك با دانشجويان ساكن و مشكلات و نقطه نظرات آنان آشنا شدند.

ضمن اين ديدار از اتاق هاي كانديداها براي انتخاب اتاق نمونه نيز بازديد شد.

لازم به ذكر است معاون فرهنگي و دانشجويي دانشگاه (جناب آقاي دكتر خوشنود) و هيأت همران قبلاً از تمام سراهاي دانشجويي به جز اين سرا بازديد بعمل آورده بودند.

 

Review:
13
Date:
1397/02/19
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.