دبيرخانه شورا

دبير خانه شوراي انضباطي

انجام امور اجرايي دبيرخانه، بر عهده دبير شوراي انضباطي دانشجويان دانشگاه مي باشد كه علاوه بر تهيه مدارك و مستندات و بررسي و تكميل گزارش هاي واصله در خصوص تخلفات دانشجويان جهت طرح در جلسات شورا بدون داشتن حق رآي، بر اساس سوابق و پرونده هاي موجود دانشجويي، اقدام مي نمايد.

تاریخ به روز رسانی:
1392/10/23
تعداد بازدید:
3588
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي
تهران، ميرداماد غربي، پلاك 470
تلفن: 88882991 كد پستي: 1969764499
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.