مسئول دفتر


 

  آقاي حسن رحمت زاده
 

 

 

  شرح وظايف مسئول دفتر مدير خدمات دانشجويي

ثبت پرونده دانشجويان فارغ التحصيل در سيستم سيدا و دفتر انديكاتور و ارجاع آنها به واحدهاي مرتبط

- تفكيك و توزيع نامه ها براي ارجاع به واحد اقدام كننده

- تهيه گزارشات مورد لزوم جهت مقام مافوق

- حفظ و نگهداري نامه ها، اسناد، مدارك و پرونده هاي محرمانه و بايگاني آنها

- پيوست كردن پرونده به نامه ها طبق دستور

- تحويل پرونده هاي مختومه به بايگاني با اجازه مافوق

- صورت برداري، طبقه بندي و بايگاني پرونده ها طبق دستورالعملهاي مربوط

ماشين كردن نامه هاي مقام مافوق از روي پيش نويس

- ابلاغ دستورات صادره شده به اشخاص، واحدهاي ذيربط و دانشجويان

- تنظيم وقت جلسه و مطلع كردن افراد شركت كننده

- پاسخگويي به مراجعين و راهنمايي آنها

- انجام ساير امور ارجاعي مربوط به شغل

- برطرف نمودن عيوب سيستم اتوماسيون تغذيه و به روز نمودن نرم افزارها در دانشكده ها

- نصب ورژن هاي جديد اتوماسيون تغذيه در دستگاه هاي سان (فيش فراموشي) دانشكده ها

-  ثبت نام دانشجويان در سيستم اتوماسيون تغذيه و تعريف كارت دانشجويي آنها در اتوماسيون تغذيه

- رفع مشكلات دانشجويان در سيستم افزايش اعتبار

- برطرف نمودن مشكلات دانشجويان در سايت تغذيه از طريق تماس تلفني يا حضوري

- بررسي پيشنهادهاي دانشجويان در زمينه بهبود كارايي اتوماسيون تغذيه

- مطالعه و جمع آوري اطلاعات در مورد دستگاه هاي اتوماسيون تغذيه جديد

- ارجاع دستگاه هاي معيوب جهت تعمير به شركت جهان گستر

- مراقبت از دستگاه هاي اتوماسيون تغذيه در سلف سرويس دانشكده ها

تلفن تماس: 84064138

تاریخ به روز رسانی:
1394/07/18
تعداد بازدید:
5212
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.